پنجشنبه 19 مرداد 1396

رسم پریدن

   نوشته شده توسط: دلداده    


..

باریدنم را می بینم ..

و ریختن پاییزی ام را ..

سکوت نابهنگام ناخواسته ام را ..

تمام دنیا کریه منظرتر از همیشه اش گشته !

شبیه روزی که هرگز نبوده ...

اگر رسم پریدن شکستن بود 

که من هزار در هزار و ناشمردنی در خود شکستم

صیقلی یافته دل از شکستنها که نزدیکش نتوان شد ...

این حوالی روشنایی هایی دارد بی بدیل ..

اما من دلتنگ روشناییهای دست نیافتنی تری هستم !

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .برچسب ها: چراغ ، روشن ، محبت ، دل ، حوالی ، دلتنگ ، صیقل ،

چهارشنبه 18 مرداد 1396

اسیر بی شمار

   نوشته شده توسط: دلداده    


...

آخرش را نمی دانم اما از امروزش 

و این ثانیه دل بپرسند خواهم گفت :

اسیر بی شمار غمها .. !

بیدلی واله در هجر نفهمیدن !

سایه ای از نگفتنهای کمر شکن !

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: چراغ ، محبت ، روشن ، دل ، غم ،

چهارشنبه 18 مرداد 1396

مصادره

   نوشته شده توسط: دلداده    


...
غمها مصادره کرده اند تمام دلم را ...

خودم کجایم ؟!!

خبر ندارم !!!

اعلامیه کرده ام ، آگهی داده ام ..

کسی ندیده دلی را که از هجمه غریب

و مقاوم غم درهم شکسته ..

کسی از دلی ویران خبر ندارد ...

پابه پای گمشدگان رفتم تا پیدا شوم نشد !

غمها مصادره کرده اند تمام قلبم را ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: چراغ ، محبت ، دل ، غم ، مصادره ، روشن ،

یکشنبه 15 مرداد 1396

بی رنگ خالص

   نوشته شده توسط: دلداده    


...

فریادها رنگ باخته اند ...

فریادهایم رنگ سکوت گرفته اند...

و سکوت چه بی رنگ خالص است !

...

اینبار سکوت خواهم کرد شاید سکوتها

رنگ فریاد بگیرند ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: چراغ ، محبت ، روشن ، فریاد ، سکوت ،

یکشنبه 15 مرداد 1396

تکلیف دل

   نوشته شده توسط: دلداده    


...

نسیم می رود آنقدر می رود تا برسد .

باران آنقدر خواهد بارید تا برسد ..

تکلیف این دل چیست ؟!!

این حوالی روشنتر از همیشه می درخشد !

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: چراغ ، روشن ، محبت ، دل ، باران ، نسیم ، حوالی ،

تعداد کل صفحات: 22 1 2 3 4 5 6 7 ...