طائر اندیشه و احساس


...

دلم تنگ یا کریم هاست 
و تنگ صوت دم صلاه ظهرشان !
...


...

امروز که تمام خبرگزاریها خواندند و گفتند :

هوا چندین برابر بیشر از حد مجاز آلوده است 

طائر اندیشه و احساسم بلند گشت و تا سرای محبت تو پر کشید 

و دید که دلت ، تنگ زمین غریب است 

که سبزیهایش را گرفته اند !

و غمگین نفسهای تنگ دست فروشی هستی که ،

 باید در دود و دم هزار راه رفته و نرفته را برود تا 

شب علیل نگاه سنگین اهل خانه نباشد !

غصه دار یا کریم هایی که ،

 نفسهایشان گرفته و دل خواندن ندارند ..

شهرهایمان همچون قلبهایمان حالشان خوب نیست !

حال دریاچه مان خوب نیست !

حال طبیعتمان خوب نیست !

حال فقرا خوب نیست !

حال قدس خوب نیست !

حال باران خوب نیست !

و حال من و نسیم !

فکری کن آقا ... 

اما نه آقا جان ، تو بیش از این فکر نکن 

تو که کارت همه اش شده غصه و دلتنگی ...

تو که بیایی حال همه خوب میشود ..

سحر روشن آمدنت نزدیک است ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .برچسب ها: #چراغ_محبت #آقا #یا_کریم #طائر_اندیشه_و_احساس #باران #نسیم #روشن

هراس نفس گیر


...

قدس همیشه قدس خواهد ماند 

پایگاه انبیاء و جایگاه قدسیان 

شما بی ریشگان را نشاید که 

قدمهای ناپاکتان را به خانه اولیاء بگذارید 

برگردید به خانه و کاشانه تان که سندش را 

 بی اذن ساکنان زمین بنام خود زده اید

شما را نشاید که در هوای پاک قدس عزیز

نفس بکشید و بدانید قدس محل اربده کشی 

شما نیست آنجا وعده گاه نهایی است ..

وعده گاه قدمهای مسیحای موعود ..

می دانم که می ترسید و از ترس است 

شیطنتهایتان و از هراس نفس گیرتان است

که دارید تقلا می کنید برای بیشتر ماندن !

اما خوب می دانید که فرجامتان همان فرجام

نیاکانتان است که در نیل غرق شدند و خبری 

از بودنشان نماند گویی هرگز نبودند ... ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .
برچسب ها: #چراغ_محبت

اغراق مشتاق


...
دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست 
کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست

گلگشت چمن با دل آسوده توان کرد 
آزرده دلان را سر گلگشت چمن نیست 

...

جناب وحشی بافقی عزیز : 

شاید حال و روز مرا ندیده بودی

که این چنین سرودی !

اگر میفهمیدی که از دل تنگ تو 

دلتنگ تری خواهد آمد که ؛

زمین و زمان همرنگ دلتنگیش و 

هم نجوای مناجاتش باشند ،

شاید اینقدر حیران بیقراری نبودی !

و اگر غمین نشوی دلم می خواهد اغراقی کنم

که شاید به چشم دقیق اغراق هم نباشد 

و این اغراق مشتاق را بپذیری و به نظم

شیرین خودت این بار در وصف دل تنگ ما 

آخرالزمانیها بسرایی که ؛

نفسهامان یکی یکی کم می شود !

روزگارمان بی بهار می گذرد ،

در وصف مان بسرایی شبیه آنچه من مکتوب کرده ام

برای دل تنگمان که ؛

این پایینی ها نمی فهمندمان !

یعنی می رسیم ؟!

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.
برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #وحشی_بافقی

مطلب رمز دار : عرصات محشر

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

حضرت مستجاب الدعوه


...

دلم به یکباره گفت تا از جانب عزیز

پسر یگانه ات سلام گویم محضرت را ..

سلامی گویا و زیبا از قلب زیباترین عالم 

سلامی از مسافر غریبت حضرت مادر ..

تو که اسوه حسنه ای برای حجج الله ..

برای سلسله ات سر سلسله ای !

مادر جان سلام مشتاقانه پسر مسافرت را دریاب

دعا کن برای آمدنش و رسیدنمان ..

دعای تو از هر جهت مستجاب است 

حضرت مستجاب الدعوه !

خودت دعاگویش باش ..

ما که غمی از دلش کم نکردیم که خودمان هم

غمی نو بر دلش شدیم ..

سلام بر قلب یگانه ات ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است. 


برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #حضرت_مستجاب_الدعوه
1 2 3 4 5 6 7 ...