شنبه 1 اردیبهشت 1397

نسیم پر بار

   نوشته شده توسط: دلداده    


...

کاه وجودم را نسیم پر بهار آن حوالی که 

دوست ساکن است حامل نمی گردد تا به مقصد رساند 

و قلب  را به درگاهش بار نیست !

پس امکانی برای تشرف نیست !

پس برخیزد غبار جانم و راهی فهمیدن شود ..

و آواره راههای آمدنش !

#طرح_فی_البداهه
#طرح_گرافیکی_اهل_بیت_علیهم_السلام 


اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت ، #طرح_فی_البداهه ، #طرح_گرافیکی_اهل_بیت_علیهم_السلام ،

جمعه 31 فروردین 1397

نقطه صفر کلام !

   نوشته شده توسط: دلداده    

امروز باید خواند :
باز آ ، باز آ ؛ هر آنکه هستی باز آ !

...

تمام کهکشانها لبریز معرفتند امروز 

و تمام ماهیان اقیانوس تولد یافتند از برکت آمدنت 

نور معنا گشت ..

و عشق وجود !

و من در نقطه صفر کلامم ..

پرده ها کنار رفته و غبارها نشسته !

فقط تویی !

...

دل.ن : #طرح_گرافیکی_اهل_بیت_علیهم_السلام
#طرح_فی_البداهه
تقدیم محضرت ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت ، #طرح_گرافیکی_اهل_بیت_علیهم_السلام ، #نقطه_صفر_کلام ، #طرح_فی_البداهه ،

پنجشنبه 30 فروردین 1397

قاعده مرور زمان

   نوشته شده توسط: دلداده    به حکم قسم به یسطرون 
جز حقیقت بهای نوشتن نیست !...

دل شکسته حریمی به تاراج رفته است

و حرمتی مثله شده !

و هر آه این حریمِ غربال گشته معبری را فاتح ..

بطون قلب ورق ورق تا می خورد و غبار بودن بلند می شود 

و آنچه ماندنی است در اعماق منعکس می گردد ..

دل شکشته باغی است با باغبانی مرده 

گلهایی آشفته و شاخه هایی پریشان !

با قامت درختانی خم ،

با رخی جراحت برداشته !

اما نفسهایش می زند گرچه کند ..

زبانش به نکفتن نشسته است !

همه دنیا را مرور کنی مشمول قاعده مرور نمی شود 

رفته اش رفته است و مانده اش گویا نیامده !

همه دنیا را مرور کنی بازنده ای !

به جای مرور تلخ دنیا بیا کتاب محبت را ورق بزن .

همه دنیا مرورش بسطی نخواهد داشت 

فقط روحت را بست به مردن خواهد زد !

اینجا ما را باغی است که سبزیش نای نفس کشیدن ندارد 

امید آمدنت برگهای رفته اش را سرپا می کرد 

و این آمدنت چه به درازا کشیده است !

اما چه غم که خواهد آمد روزی بر باغهای عالم

که سبز خواهند گشت از نو ..

بی رد لجنزارهایی که سبز را به یغما برده اند 

بی رد گفتگوهای پوشالی !

بی لغزیدن قلبها به سراشیبی راستها و چپها ..

بی تغافل دستهای آلوده بزک کردگان دنیای چهره ها

روزهایی درخشان و پاک !

تنها غم این دلشکسته این است که ،

 زخمهایش را مرهم نباشد تا آن روز ..

نمی دانم کدام بهار ، کدام فصل ، 

کدام جاده انتظار به سر خواهد آمد ؟!

اما ثانیه مستجاب است آن موعد طهور ..

به امید آمدن آن ثانیه زیبا خواهیم شمرد ورقهای زندگی را ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت ، #قاعده_مرور_زمان ، #دست_ها_ی_آلوده ،

چهارشنبه 22 فروردین 1397

جانب عزیز

   نوشته شده توسط: دلداده    


...

نامت معرف زیباییهای ناتمامت 

قلبم چون کودکی آمده و زانو زده برابر بیت مشکل گشایت 

پی نوازش نگاهی از جانب عزیز توست ..

بغض.ن : 
طرح فی البداهه به مناسبت ؛
 شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام

...
اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


دوشنبه 20 فروردین 1397

انتهای بارانی

   نوشته شده توسط: دلداده    


...

نوشتنها چه سود و خواندنها ؟!

وقتی قلبی هوشیار نیست 

و چشمی بیدار !

بارانها محبوس ندیدنهای آدمها 

و تمام طراوتها پشت دیواری از ذنوب انسانها !

و او که باید بیاید و بدمد در لوح خاکستر نشینمان 

غربتی غریب بر راهش نشسته است !

قلبها سخت گشته اند 

و معاصی نفوس سلسله یافته اند 

و به قهقهراء راهی !

اینجا چه می گذرد ؟!

کیند این نا آدمیان که قفل کرده اند دیدگانشان را به روی حقیقت ؟!

کجا می روند با این شتاب صعب ؟!

چشم دیگران را بگذار به همان سیاهی باز شود 

اما ما دیدگانمان راهی را منتظرند که از 

انتهای بارانی و سر سبزش عطر قدوم تو به مشام می رسد ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت ، #شتاب_صعب ،

تعداد کل صفحات: 76 1 2 3 4 5 6 7 ...