سه شنبه 2 خرداد 1396

خانه ابدی

   نوشته شده توسط: دلداده    

...
گویی در ستیزند پدیده های آفرینش

 با هر آنچه سر تسلیم نساید مقابلت .

 مگر میشود روی نیاز سمت تو نکرد ؟

 مگر می شود حقارت و نیاز را برابر بی نیازیت ندید ؟ 

در شگفتم از بی عملی خودمان که

 سخت فراموش کرده ایم خانه ابدیمان را ! 

انا لله و انا الیه راجعون را ! 


چگونه است این همه شتاب 

در لاابالی گری و پوچ انگاری داریم


برای یک برد پیش ساخته کوچه ها را شرمنده می کنیم .. 

از این عالم رخت برخواهیم بست اما با چه توشه ای ؟!

وعده های نکرده ، عهدهای بسته و واگذارده

 حقوق پایمال شده ذمه های مشغول .. 

بل الانسان علی نفسه بصیره ..

ای انسان به کجا چنین شتابان ؟!!!
...

اینجا چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت ،