چهارشنبه 2 فروردین 1396

روح دشت

   نوشته شده توسط: دلداده    


سبزتر از روح دشت گشته ام ..

مهربان و بی توقع کم و بیش !

شبیه شیدایی و شبیه لطافت باران !

شبیه شکستن پر پرواز قاصدکی در 

نسیم که از چشم قاصدک طوفانی

 مهیب جلوه گر است !

شبیه سوختن بال پروانه در آتش عشق !

شبیه خودم ...
...
اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است..


برچسب ها: #چراغ_محبت ،

چهارشنبه 2 فروردین 1396

انزوای تلخ

   نوشته شده توسط: دلداده    


سالی است نیامده ام ! 
شبیه انزوای تلخ یک پروانه ! 

شاید اگر می آمدی این حوالی 
اینقدر سوت و کور نبود ...


شبیه باغی خزان و طوفان زده ..
شبیه ساحلی موج خورده ..
...


اینجا چراغی از محبت بیادت روشن است ..


برچسب ها: #چراغ_ محبت ،