پنجشنبه 11 آذر 1395

بی نشان تر

   نوشته شده توسط: دلداده    


زمان زیادی گذشته است

دیر آمدم!

دیر آمدم چون خانه بدوش بودم ...

تا نیایی، در هیچ سرایی سکنی نخواهم گزید!

دل سرایی ندارد!
آشیان گم کرده است!

پر از نیامدن خواهم کرد نشانی ها را!

بی نشان تر از نسیم کوی به کوی خواهم رفت!اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: دل ، #چراغ_محبت ،