یکشنبه 19 دی 1395

سونامی غم

   نوشته شده توسط: دلداده    


تولدهایت کم شده اند.

و مرگ ها پشت سر هم!

ثبت احوال این حوالی سخت خوابیده است.

آمارها می گویند سونامی غم از

 جمعیت این حوالی کاسته است.

ویرانه ها منتظرند ...

 و مرا شوقی برای ساختن این دل سوخته نیست.


اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: #چراغ_محبت ،