یکشنبه 29 آذر 1394

فداک یا امام

   نوشته شده توسط: دلداده    


در غروب رفتنت بلند می گویم :

       

دوستت دارم یا حسن عسکری 

فداک یا امام ....

همییییییییییییییییییییین


پنجشنبه 26 آذر 1394

نظاره خورشید

   نوشته شده توسط: دلداده    
سلام نام توست پس سلام بر تو

بیا باهم بنشینیم و اندازه محبتم را بسنجیم....
تمام منظومه را گشته ام بدنبال ردپایت ..
جایگاه قدمهایت می درخشند و می برندم به فاصله ای 
که از قبل نزدیکترم سازند به تو ..
باران فصل نوید برگشتنت با هدیه ای که مژده اش را داده ای
و چشم براه این جاده منم و تو که حالا اینجا
 هستی و نیستی ..
و من نیستم و هستم ...
باران ما را امید تازه شدنی است ..
وقتی دستهای ارباب بر سرمان باشد باران می بارد 
هر دو امید باران دستهای دوست را داریم 
تو چشیده ای و من نیز اما بارانی از شعاعهای خورشید
از پس ابر ..
میخواهیم خود خورشید را نظاره کنیم 
اینجا نشسته ایم و بکا را طولانی می کنیم ..


برچسب ها: بکا ، باران ، ارباب ،

دوشنبه 23 آذر 1394

چکیده نگاه

   نوشته شده توسط: دلداده    


سلام نام توست پس ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

برف که می بارد باران که می ریزد یادت در قلبم طوفان می کند

اشکهایم برای تو ...

رد پاهایت را برایم باقی گذار تا نگاهش آرامم کند
ایمان زیباترین زیبایی وجودت بود که به زیبایی فهمیدمش

و لطافت چکیده نگاهت
و باور رمز قیامت ...

دلم یک کار را خوب می شناسد باورت را باور دارد
و تو را می شناسد ...


برچسب ها: باران ، باور ،

جمعه 20 آذر 1394

انتظار

   نوشته شده توسط: دلداده    سلام بر جاده های انتظار

سلام بر دیدگان منتظر ...

سلام بر قلبهای حزین ..

اگر بودی بکا را طولانی می کردیم ...

جمعه ای غریب ، به سان صاحبش که غربتی عجیب دارد
آقای من ، به جای انتظار دلت را آزردیم

به جای آرمان آمدنت غفلت زده خویشتنمان را از یاد بردیم

....


جمعه 20 آذر 1394

آواز حزین

   نوشته شده توسط: دلداده    


صدای قدمهایت در گوشم طنین زیبایی دارد
نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست
سرفرا گوش من آورد به آواز حزین 
گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست
عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند
کافر عشق بود گر نشود باده پرست
....
 تمام جاده های انتظار سلام
و دیدگان منتظر تحیتتان باد ..
امروز باز جمعه ای دیگر بکا را اگر بودی 
طولانی می کردیم ...


برچسب ها: بکا ، جمعه ،

تعداد کل صفحات: 2 1 2