پنجشنبه 22 خرداد 1393

بیا دعا کنیم !

   نوشته شده توسط: دلداده    امشب هر کجا هستی دعا کن !

من هم دعا خواهم کرد !

امشب شب اجابتهاست !

شب اجابت دعاهای سخت !

بیا دعا کنیم تا بیرق زیبای ارباب 

بر فرق زمین زده شود ،

بیا دعاکنیم بیاید جان جانان ،

عزیز عالم ،

لیا بکا را برای آمدنش طولانی کنیم ،
...
جمعه 2 خرداد 1393

راه.

   نوشته شده توسط: دلداده    بعضی دلها آنقدر آلوده اند که دیگر توان دیدن و

فهمیدن زیباییها را ندارند.

بعضی قلبها مرده اند قبل آنکه مرده باشند دیدن پاکیها 

فهمیدن پاکیها، زلالیها ، و خواستنشان دلی بی ریا

می خواهد هم چون دل مهربان تو.

من تو را می شناسم دل مهربانی داری پشت آن ابهت

مردانه و راسخت.

خیلیها از مرام تو دورند

و نمی فهمند زیبایی فکر تو و راه زیبای تو را.

اما من دوست دارم فکر تو را ، راه تو و آن افقی که تو در آن

سکونت داری .