یکشنبه 18 اسفند 1392

شلوغش نکنید

   نوشته شده توسط: دلداده    
قرار شده بود با پاترول در شهر حرکت کند . بهش گفتند :
حاجی ای ماشین خطرناکه ، یه موع پشت چراغ قرمز ، یک 
تارنجک بیاندازند تو ، میدونید چی میشه ؟
یه نگاه به بیرون کرد و گفت : 
شلوغش نکنید ، ما رو  تو کردستان نتونستند از پا در بیارند 
بعثی ها هم که کاری از پیش نبردند ، منافقین هم هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند . مطمئن باشید اگه قرار باشه برای من اتفاقی بیفته 
تو جبهه ی جنگ با اسرائیل می افته .
 
مرد دلم هوایت را کرده ....

اسطوره قلب من
مرد اندیشه من !
افق با تو برایم معنا می شود
و بیرق در کلام تو تعبیر می شود ...
اف را نظاره می کنم شاید روزی در بیکرانه افق بیرقی دیدم که برافراشته 
دلم هوایت را کرده ...