خوبه که هستی !


...

وقتی از ماه ها قبل کلی برنامه تو ذهنت باشه 

وقتی بی صبری های تو کار دست آدم بده !

وقتی برای تولدت سفارش میدم و تو مجاز 

به بیست مورد حدس زدن باشی ولی دست آخر 

صدتا حدس بزنی و کشف کنی !

ذوق خریدو ازم بگیری !

خلاصه همه عادت دارن به این کارات !

امروز روز تولدته همه کادوهاتو پیش پیش گرفتی !

چیزی برای دادن نداشتم تو این ثانیه ها !

یادم افتاد یه چیز رو ندادم ؛

اونم اینکه بگم چقدر مهمی !

چقدر بودنت خوب بود تو همه این سالها !

اینجا از هر چیزی نمی نویسم اما تو ،

همه چیز نیستی ! 

کم فروشی نکردی تو بودنت !

نفر سوممون اگه بود چی می گفت امروز ؟!

حالا که نیست من به جای خودم و اون میگم 

خوبه که هستی !

خوبه ...

دو رکعت شکر خوندم تا بگم به خدا که فهمیدم 

چی بهمون دادی !

خب همه این سالها سخت بود ؛ 

ولی به هر شکلی بود همونی بودیم که خدا خواست

یکم کم یکم پایین یکم ... یکم .. !

اما معامله بد نکردیم !

اینش خوبه ، نه !

روز خوبیه امروز !

اگه نتیجش اومدن تو بوده !

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت