عالم کبیر عشق


...

عشق عالمی کبیر از زیباییهاست ..

عالمی از فهم مفاهیمی که روزی نمی دانستی !

مهربان است و آرام می آید 

و دست می اندازد و از زمین هبوط بلندت می کند ..

معامله ای سخت و سنگین اما ارزشمند !

عشق لگد مال بازیهای نفس نخواهد شد ؛ هرگز !

عشق بالی بلند دارد از مهربانی و بلندت می کند

از زمین هبوط و غمت را می خورد تا بزرگ شوی

و به ساحت معشوق یگانه برسی

 و در یگانگی زیبای او وحدت یابی !

و کثرت آلاینده جانت از بین برود ...

و تو آن روز متولد خواهی شد !

پس :

سلام بر روزی که در سایه مهر عشق 

و سفره گسترده اش متولد گردی ..

دم زیبایی است که کثرت مزاحم وجودت

 با یگانگی چشمهای معشوق علیه السلام  وحدتی زلال یابد 

آن دم زیباست که تشرف یابی به محضر عشق !


هبوط درد غریبی است که درمانش عشق است !

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .

برچسب ها: #عالم_کبیر_عشق #چراغ_محبت #کثرت_مزاحم #زمین_هبوط