شرمسار علی


...

واقعا جای سوالی می ماند که چرا زلزله باران شده ایم !

علی را تاب نمی آورند 

نور الله را ..

ولی الله الاعظم ، ولی منصوب خدا را که بیان ولایتش 

همسنگ رسالت بود و نگفتنش خشم خدا را در پی داشت 

به علی قسم کم در حق علی ظلم نشده که این بار در ام القری 

اسلام از زبان کتاب و لوح و از قلب دانش آموزی

 و علم اندوزی نام مبارک علی خط می خورد !

پیامبر فرمود : 

* حب علی ایمان و بغضه نفاق  *

شما را چه شده است ؟!

عذرخواهیتان قلب را بیشتر می آزارد 

این چه نمایش سیاهی است ؟!

مگر می شود ؟!

این جنگ با خدا این ربادادنها و گرفتنها می شود این !

یا صاحب الزمان با تمام وجود شرمسارم در محضرت 

چگونه فردای محشر چشم در چشمت شویم !

چشم در چشم رسوال الله و از همه بدتر چگونه در محضر 

حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها حاضر شویم ؟!

داریم به کجا می رویم ؟!

این عذر خواهی برای ما آبرو نمی شود !

من با تمام وجود برائت می جویم از دستهایی که ،

 این شرمساری را رقم زده است .

تا عمر داریم و نفس می کشیم می گوییم :

اشهد ان علی ولی الله 

صاحب الزمان که بیاید از تمام ماذنه ها 

شهادت سوم رسا شنیده خواهد شد ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن