کویرستان


...

در کویر وجودم شبهایی است بی نظیر بیادت ...


با تو گفتگو می کنم سر بر شانه ستارگان


 تمام کهکشان را زیرورو می کنم .


چه دنیای بکری دارد این کویرستان ...


پر از آرامشی از تبار زیباییها ...


سرشار از نابترینها ...


من ساکن دنیایی هستم سراسر نور !

... 

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.
برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #کویرستان #تبار_زیبایی_ها