نوش دارو


...

زمین تو را می شناسد و و نیاز زمین را می دانی !

زمان تو را می خواند و تو دردش را می بینی !

عالم تو را می خواهد و تو دل مهربانت برای 

تمام عالم می گیرد که از خدا دورش کرده اند ... .

دست تو نوش داروست و نمی گذارند طبیب 

به بیمارانش برسد ...

ای طبیب قلب شکسته ما !

ای پدر مهربان ما !

هر جور حساب کنی به ترازوی نامیزان دنیا 

به کم فروشی مکاتب خود باخته ... ،

به هر مکتب و رأیی قیاس کنی درمان تویی

و بی تو ثانیه ای زیستن نمی ارزد ...

جانان عالم دلمان به درد گرفتار و جانمان

مبتلای اموری است که نمی فهمیمشان !

بدادمان رس عزیز فاطمه سلام اللّٰه علیها ...

... .

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #نوش_دارو #پدر #طبیب_قلب_شکسته