جان خلقت


...


تبسم خلقت .. !


شکوه آفرینش .. !


گلواژه نور ، دلتنگ آمدنت هستیم تا 


از بی سر و سامانی بدر آید دلهای تنگمان ..


عزیزترین عالم .. دوستت داریم از جان ..


چشمهایمان نه خسته راه آمدنت که ؛


 خسته بی اعتباری خودمان است .


ای جان خلقت و عصاره آفرینش ... .

که جدت صلی الله علیه و آله و سلم 

در وصفتان زیباترین واژگان را بر دلمان بارید که :

نحن أهل بیت لا یقاس بنا أحد .

ما خاندانى هستیم كه احدى به ما قیاس نمى شود.

کسی در رتبه و شان شما نیست ..

کسی را یارای آن نیست که شبیه شما شود
 
همه قدم به قدم با عشق در مسیر محبت 

شما و دور مدار محبت شما در چرخشیم تا 

به ثبات رسیم تا بزرگ شویم .

ستاره ای در منظومه محبت شما گردیم 

که با شتاب به سمت روشنایی می آید 

و هرچه از شما دور شویم در برهوت 

فضا گم و گور می گردیم ، افول می کنیم !

... .

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.
برچسب ها: #اهل_بیت #چراغ_محبت #روشن #گلواژه_نور #عصاره_آفرینش #منظومه_محبت