آیه مقطّع نورانی خدا


...

صداها خوابید ..

راس اسلام فراز نیزه های شیاطین ...

صداها خوابید ..

صحرا در بهتی عمیق جان می دهد ...

کاروانی خسته و مجروح در راه !

صدای شمشیرها و نیزه بارانها در گوش بنت ولی اللّٰه ...

هنوز رد خندقهایی که با دست حفر کرده بر دل صحرا خون می گرید 

نگاه حسین بالای نیزه به زینب است 

می دانی یعنی چه ؟!!

حرفهایش را در هلهله مستیشان خواستند خاموش سازند

بالای نیزه رفت تا بهانه ای برای شنیدن هدایتش نیابند 

شاید هم با دیدنش کمتر جسارت کنند ...

آیه مقطّع نورانی خدا ...

... .

دلتنگ حسین است ، زینب چه کند ؟!

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #راس_اسلام #بنت_ولی_اللّٰه #آیه_مقطّع_نورانی_خدا