اشکها مقدسند


...

اشکها مقدسند اگر بشکنند در باورت ..

اشکها تطهیر می کنند جان غبار گرفته از گناهت را ..

و با آمدنشان سبکبار می شوی 

و در جان شیدایی سیلان می یابی .

اشکها منادی نجاتند تو را !

اشکهایی که برای زیباترین نام بریزند و پاکت کنند 

برای یگانه ای که حرارت محبتش سرد نگردد ..

اشکها خانه دارند ، کاشانه دارند ..

تو را که به مرز درک و زیبایی برسانند روانه 

می شوند به خانه ، خانه ای در قلب جاودانگی !

اشکها هدف دارند ، وسیله اند برای تزکیه !

اشکها نام دارند هر قطره ای نام خود را دارد 

نام اشکهایی که آمده اند را بدان ..

و به چهره بشناسشان ...

اشکها هدف دارند ، نام دارند ، خانه دارند ..

اشکها صاحب دارند ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است.


برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #اشک_ها_مقدسند #جان_شیدایی #جان_غبار_گرفته