مادرانه های ناب


...

عاشقی به داد و هوار نیست ..

به صدا پشت گلو انداختن ،

به پریشانی زدن ...

عاشقی به سوختن است ..

و تماشای سوختنت سهم ناعاشقان ..

...

سلام بر مادر شهید جنگجو و شهیدش..
...
شاید برای کسی سوال باشه خجالت یعنی چی ؟

خجالت حال و روز امروز همه ما مقابل این تصویره ...


...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت #شهید_جنگجو #روشن #تشییع