خانه نشینی


...

فرهنگ اساس هویت یک ملت و معرف ساختار فکری اوست .

فرهنگ اگر تعریف نظاممندی نداشته باشد واویلایی است

که آثارش را به وضوح در جامعه مشاهده می کنیم ..

در فکر امیر کبیرهایی هستم که کنج خانه نشسته اند ...

امیر کبیر که نسخه واحد نبود  ..

تفکر روشن و دینی و  غیرتمند امیر کبیر ققنوس وار

در رگ و ریشه برخی مغزهای خداخواه تبلور دارد ..

وای از خانه نشینی امیر کبیرها ... !!

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #امیر_کبیر #فرهنگ