رنج هبوط


...

باور زیبای داشتن محبتت تکیه گاه بودن من !


همیشه بوده ای از ازل و ثناگوی الهی بودی 


با نور واحد پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم 


 انواری درخشان و منصوب الهی در جوار حق بودید 


که خداوند منت بر سر آدم گذارد تا با آمدنتان
 

توبه اش مقبول افتد و از رنج هبوط نجات یابد ...


تا با سیمایی زرین از محبت شما به جوار حق برگردیم


و الا ما روی برگشتن به موطن  نداشتیم ...

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است . 


برچسب ها: #رنج_هبوط #چراغ_محبت #روشن #توبه_آدم #انوار_ثناگو