طوفانهای ناشناس


...

ثانیه ، ثانیه به عشق آمدن صدای

دلنشین قدمهایت برزخهای زیادیخواهم گذراند ..

از هیمنه آتشی فراگیر خواهم گذشت ..

از طوفانهای ناشناس به سلامت عبور خواهم کرد ..

تا برسد قلبم در افقی مشرف به آمدنت ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: #چراغ_محبت #روشن #افق_مشرف_آمدنت #صدای_قدمهای_تو #طوفانهای_ناشناس