باور محبت تو

...

دلم نمی آید از ذخایر محبتم خرج کنم

با اینکه کم نمی شودکه افزوده هم می شود ..

من میلیاردر محبت توام !

نه عددها را زیاد بلد نیستم بشمارم ..

n تعریف بهتری است ...

قلبم سرشار حقیقت محبت توست .

چشمه ای کوچک و زلال گشته ام در مسیر محبتت

که هر مسافر محبتت در بین راه می بیند و 

اما هر دستی به زلالی این چشمه نمی رسد

باور محبت تو خالق این چشمه است

و دعای تو در حق دل من زلالترین چشمه این

مسیر را جوشانده و دشت را سیراب ساخته ..

ممنونم آقا .

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .

برچسب ها: #چراغ_محبت #باور_محبت #مسافر_محبت #چشمه_زلال #روشن