قطر هاله


...

نسیم می وزد بر دل ...

خنکی شبانگاهی این حوالی ..

و صدای دلنشین نی نیزار ، 

این غزل را خواندنی تر کرده است !

افق نگاه عمیقی از سر درد به دشت انداخته ..

و دشت در اندیشه سحر ثانیه ها را شماره می زند !

انتظاری سخت و ناب از دل این نیستان !

هاله ای دارد به قطر اشک !

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است . 


برچسب ها: #چراغ_محبت #حوالی #روشن #نسیم #هاله #اشک #انتظار