جنس و فصل


...
تقدیر من و تو و باران رفتن است به :

موطنی از جنس ناتمام محبت ..

روحمان جنس مشترکی دارد 

هر سه به رنگ رفتنیم ..

به رنگ روشن ایمان !

شکاف ندارد روحمان ..

و قلبهامان پر زیبایی است ..

و آرمان جنس مشترکمان ..

فصل نداریم ..

فقط زمانمان از هم سوا افتاده ؛

گرچه هر سه زمان را باور نداریم !

ما سیالیم در محبت ..

و محبت زمان ندارد ..

...

اینجا کماکان چراغی از محبت بیادت روشن است .


برچسب ها: چراغ محبت موطن روشن باران سیال فصل